امکانات سیستم آسانبرنامه نویسی شده به صورت کاملا اختصاصی و عدم استفاده از برنامه های Open Source
برنامه نویسی شده به صورت چند لایه با استفاده از معماری MVC
سرعت عملکرد فوق العاده با استفاده از تکنولوژی Ajax
امکان مدیریت برنامه های تک صفحه ای (Single Page Application)
بخش کاربری کاربر پسند (UserFriendly)
بخش مدیریتی بسیار ساده و مستقل
برنامه نویسی شده جهت ایندکس سریع در نتایج موتورهای جستجو
سازگار با تمام مروگرها 
تولید تصاویر کوچک به صورت خودکار
قابلیت ایجاد صفحات اطلاع رسانی مانند درباره ما و ... به صورت نامحدود
مدیریت پیشرفته محتوا
قدرت گرفته از کامپوننت Kendo UI
مدیریت فایل پیشرفته
سیستم بازیابی اطلاعات حذف شده
سیستم تیکتینگ
مدیریت لیست محتوا  با امکانات جستجو بر اساس پارامتر های مختلف
امکان افزودن محتوا با قابلیت زمان بندی نمایش و تنظیمات پیشرفته به صورت نامحدود
امکان ویرایش و حذف محتوا
مدیریت فایل های دانلودی با امکان افزودن ، ویرایش ، حذف و با زمان بندی نمایش برای هر محتوا  به صورت مجزا
مدیریت گالری تصاویر با امکان افزودن ، ویرایش ، حذف و با زمان بندی نمایش برای  هر محتوا  به صورت مجزا
مدیریت گالری ویدئو با امکان افزودن ، ویرایش حذف و با زمان بندی نمایش برای هر محتوا  به صورت مجزا
مدیریت نظرات با امکان صدور مجوز برای نمایش یا عدم نمایش ، حذف و مشاهده جزئیات نظرات برای هر محتوا  به صورت مجزا
افزودن متاتگ های عنوان ، توضیحات و کلمات کلیدی برای بهبود وضعیت بهینه سازی برای هر محتوا  به صورت مجزا
افزودن متاتگ های شبکه های اجتماعی برای بهبود وضعیت بهینه سازی برای هر محتوا  به صورت مجزا
امکان تعیین عنوان دوم برای نمایش در Url برای ایندکس بهتر محتوا در موتور های جستجو برای هر محتوا به صورت مجزا
مدیریت پیشرفته منوها
مدیریت لیست منوها با امکانات جستجو بر اساس پارامتر های مختلف
امکان افزودن منو با قابلیت زمان بندی نمایش و تنظیمات پیشرفته به صورت نامحدود
امکان ویرایش و حذف منو
امکان دسته بندی منوها به صورت نامحدود
امکان متصل کردن هر منو به محتوای دلخواه و امکان تغییر آن محتوا در عملیات ویرایش
مدیریت پیشرفته پیوندها
مدیریت لیست پیوندها  با امکانات جستجو بر اساس پارامتر های مختلف
امکان افزودن پیوند با قابلیت زمان بندی نمایش و تنظیمات پیشرفته به صورت نامحدود
امکان ویرایش و حذف پیوند
امکان دسته بندی پیوندها به صورت نامحدود
امکان گرفتن خروجی از لیست پیوندها
امکان متصل کردن هر پیوند  به محتوای دلخواه و امکان تغییر آن محتوا در عملیات ویرایش
مدیریت پیشرفته تبلیغات
مدیریت لیست تبلیغات با امکانات جستجو بر اساس پارامتر های مختلف
امکان افزودن تبلیغ  با قابلیت زمان بندی نمایش و تنظیمات پیشرفته به صورت نامحدود
امکان ویرایش و حذف تبلیغ
امکان دسته بندی تبلیغات به صورت نامحدود
امکان متصل کردن هر تبلیغ  به محتوای دلخواه و امکان تغییر آن محتوا در عملیات ویرایش
امکان تعریف ترتیب نمایش برای هر تبلیغ به صورت مجزا
مدیریت پیشرفته پیام های متحرک
مدیریت لیست پیام های متحرک  با امکانات جستجو بر اساس پارامتر های مختلف
امکان افزودن پیام متحرک با قابلیت زمان بندی نمایش و تنظیمات پیشرفته به صورت نامحدود
امکان ویرایش و حذف پیام متحرک
امکان متصل کردن هر پیام متحرک به آدرس صفحه دلخواه و امکان تغییر آن آدرس در صورت نیاز
مدیریت پیشرفته دسته بندی ها  به صورت متمرکز
مدیریت لیست دسته بندی ها با امکانات جستجو بر اساس پارامتر های مختلف
امکان افزودن دسته بندی  با قابلیت زمان بندی نمایش و تنظیمات پیشرفته به صورت نامحدود
امکان ویرایش و حذف دسته بندی ها
امکان تعریف زیر شاخه برای هر دسته بندی به صورت مجزا و نامحدود
نمایش آمار بازدید از هر دسته بندی به صورت مجزا
امکان اختصاص لوگو و تصویر برای هر دسته بندی به صورت مجزا
افزودن متاتگ های عنوان ، توضیحات و کلمات کلیدی برای بهبود وضعیت بهینه سازی برای هر دسته بندی به صورت مجزا
افزودن متاتگ های شبکه های اجتماعی برای بهبود وضعیت بهینه سازی برای هر دسته بندی به صورت مجزا
امکان تعیین عنوان دوم برای نمایش در Url برای ایندکس بهتر دسته بندی در موتور های جستجو برای هر دسته بندی به صورت مجزا
تولید خودکار SiteMap در پنل مدیریت از لیست دسته بندی ها برای ایندکس بهتر در موتورهای جستجو
مدیریت پیشرفته اخبار
مدیریت لیست اخبار با امکانات جستجو بر اساس پارامتر های مختلف
امکان افزودن اخبار  با قابلیت زمان بندی نمایش و تنظیمات پیشرفته به صورت نامحدود
امکان ویرایش و حذف خبر
امکان افزودن چند دسته بندی برای هر خبر به صورت مجزا
مدیریت فایل های دانلودی با امکان افزودن ، ویرایش ، حذف و با زمان بندی نمایش برای هر خبر  به صورت مجزا
مدیریت گالری تصاویر با امکان افزودن ، ویرایش ، حذف و با زمان بندی نمایش برای  هر خبر  به صورت مجزا

فروشگاه ساز و سایت ساز آسان, [22.10.16 12:52]
مدیریت گالری ویدئو با امکان افزودن ، ویرایش ، حذف و با زمان بندی نمایش برای  هر خبر  به صورت مجزا
مدیریت نظرات با امکان صدور مجوز برای نمایش یا عدم نمایش ، حذف و مشاهده جزئیات نظرات برای هر خبر به صورت مجزا
افزودن متاتگ های عنوان ، توضیحات و کلمات کلیدی برای بهبود وضعیت بهینه سازی برای هر خبر به صورت مجزا
افزودن متاتگ های شبکه های اجتماعی برای بهبود وضعیت بهینه سازی برای هر خبر به صورت مجزا
امکان تعیین عنوان دوم برای نمایش در Url برای ایندکس بهتر خبر در موتور های جستجو برای هر خبر به صورت مجزا
تولید خودکار SiteMap در پنل مدیریت از لیست اخبار برای ایندکس بهتر در موتورهای جستجو
مدیریت پیشرفته مقالات
مدیریت لیست مقالات با امکانات جستجو بر اساس پارامتر های مختلف
امکان افزودن مقاله با قابلیت زمان بندی نمایش و تنظیمات پیشرفته به صورت نامحدود
امکان ویرایش و حذف مقاله
امکان افزودن چند دسته بندی برای هر مقاله به صورت مجزا
مدیریت فایل های دانلودی با امکان افزودن ، ویرایش ، حذف و با زمان بندی نمایش برای هر مقاله  به صورت مجزا
مدیریت گالری تصاویر با امکان افزودن ، ویرایش ، حذف و با زمان بندی نمایش برای  هر مقاله  به صورت مجزا
مدیریت گالری ویدئو با امکان افزودن ، ویرایش حذف و با زمان بندی نمایش برای هر مقاله به صورت مجزا
مدیریت نظرات با امکان صدور مجوز برای نمایش یا عدم نمایش ، حذف و مشاهده جزئیات نظرات برای هر مقاله به صورت مجزا
افزودن متاتگ های عنوان ، توضیحات و کلمات کلیدی برای بهبود وضعیت بهینه سازی برای هر مقاله به صورت مجزا
افزودن متاتگ های شبکه های اجتماعی برای بهبود وضعیت بهینه سازی برای هر مقاله به صورت مجزا
امکان تعیین عنوان دوم برای نمایش در Url برای ایندکس بهتر مقاله در موتور های جستجو برای هر مقاله به صورت مجزا
تولید خودکار SiteMap در پنل مدیریت از لیست مقالات برای ایندکس بهتر در موتورهای جستجو
مدیریت پیشرفته بلاگ ها
مدیریت لیست بلاگ ها با امکانات جستجو بر اساس پارامتر های مختلف
امکان افزودن بلاگ با قابلیت زمان بندی نمایش و تنظیمات پیشرفته به صورت نامحدود
امکان ویرایش و حذف بلاگ
امکان افزودن چند دسته بندی برای هر بلاگ به صورت مجزا
مدیریت فایل های دانلودی با امکان افزودن ، ویرایش ، حذف و با زمان بندی نمایش برای هر بلاگ به صورت مجزا
مدیریت گالری تصاویر با امکان افزودن ، ویرایش ، حذف و با زمان بندی نمایش برای  هر بلاگ به صورت مجزا
مدیریت گالری ویدئو با امکان افزودن ، ویرایش حذف و با زمان بندی نمایش برای هر بلاگ به صورت مجزا
مدیریت نظرات با امکان صدور مجوز برای نمایش یا عدم نمایش ، حذف و مشاهده جزئیات نظرات برای هر بلاگ به صورت مجزا
افزودن متاتگ های عنوان ، توضیحات و کلمات کلیدی برای بهبود وضعیت بهینه سازی برای هر بلاگ به صورت مجزا
افزودن متاتگ های شبکه های اجتماعی برای بهبود وضعیت بهینه سازی برای هر بلاگ به صورت مجزا
امکان تعیین عنوان دوم برای نمایش در Url برای ایندکس بهتر بلاگ در موتور های جستجو برای هر بلاگ به صورت مجزا
تولید خودکار SiteMap در پنل مدیریت از لیست بلاگ ها برای ایندکس بهتر در موتورهای جستجو
امکان اختصاص خلاصه مطلب و لینک ادامه مطلب به محتوای اصلی برای هر  بلاگ به صورت مجزا
مدیریت پیشرفته نمونه کارها
مدیریت لیست نمونه کارها  با امکانات جستجو بر اساس پارامتر های مختلف
امکان افزودن نمونه کار با قابلیت زمان بندی نمایش و تنظیمات پیشرفته به صورت نامحدود
امکان ویرایش و حذف نمونه کار
امکان افزودن چند دسته بندی برای هر نمونه کار به صورت مجزا
مدیریت فایل های دانلودی با امکان افزودن ، ویرایش ، حذف و با زمان بندی نمایش برای هر نمونه کار به صورت مجزا
مدیریت گالری تصاویر با امکان افزودن ، ویرایش ، حذف و با زمان بندی نمایش برای  هر نمونه کار به صورت مجزا
مدیریت گالری ویدئو با امکان افزودن ، ویرایش حذف و با زمان بندی نمایش برای هر نمونه کار به صورت مجزا
مدیریت نظرات با امکان صدور مجوز برای نمایش یا عدم نمایش ، حذف و مشاهده جزئیات نظرات برای هر نمونه کار به صورت مجزا
افزودن متاتگ های عنوان ، توضیحات و کلمات کلیدی برای بهبود وضعیت بهینه سازی برای هر نمونه کار به صورت مجزا
افزودن متاتگ های شبکه های اجتماعی برای بهبود وضعیت بهینه سازی برای هر نمونه کار به صورت مجزا
امکان تعیین عنوان دوم برای نمایش در Url برای ایندکس بهتر نمونه کار در موتور های جستجو برای هر نمونه کار به صورت مجزا
تولید خودکار SiteMap در پنل مدیریت از لیست نمونه کار ها برای ایندکس بهتر در موتورهای جستجو
امکان اختصاص خلاصه مطلب و لینک ادامه مطلب به محتوای اصلی برای هر  نمونه کارها  به صورت مجزا
امکان اختصاص قیمت و کار فراما برای هر نمونه کار به صورت مجزا
امکان تعریف مشخصات برای هر نمونه کار با استفاده از ویرایشگر قدرتمند CkEditor
مدیریت پیشرفته صفحات فرعی

مدیریت لیست صفحات فرعی  با امکانات جستجو بر اساس پارامتر های مختلف
امکان افزودن صفحات فرعی با قابلیت زمان بندی نمایش و تنظیمات پیشرفته به صورت نامحدود
امکان ویرایش و حذف صفحه فرعی
تولید خودکار SiteMap در پنل مدیریت از لیست صفحات فرعی  برای ایندکس بهتر در موتورهای جستجو
امکان متصل کردن هر صفحه فرعی به محتوای دلخواه و امکان تغییر آن محتوا در عملیات ویرایش
مدیریت پیشرفته روز شمارها
مدیریت لیست روزشمارها  با امکانات جستجو بر اساس پارامتر های مختلف
امکان افزودن روز شمار  با قابلیت زمان بندی نمایش و تنظیمات پیشرفته به صورت نامحدود
امکان ویرایش و حذف روز شمار
امکان تعریف هشدار اتمام پیغام برای هر روز شمار به صورت مجزا
مدیریت پیشرفته اسلایدرها
مدیریت لیست اسلایدر ها  با امکانات جستجو بر اساس پارامتر های مختلف
امکان افزودن اسلایدر با قابلیت زمان بندی نمایش و تنظیمات پیشرفته به صورت نامحدود
امکان ویرایش و حذف اسلایدر
امکان متصل کردن هر اسلایدر  به آدرس صفحه دلخواه و امکان تغییر آن آدرس در عملیات ویرایش
مدیریت پیشرفته نظرات
مدیریت لیست نظرات  با امکانات جستجو بر اساس پارامتر های مختلف
امکان حذف نظر
امکان صدور مجوز برای نمایش یا عدم نمایش هر نظر
امکان مشاهده اطلاعات کاربر ارسال کننده نظر
اعلان تعداد نظرات مشاهده نشده در صفحه داشبورد
مدیریت پیشرفته پیغام ها
مدیریت لیست پیغام ها  با امکانات جستجو بر اساس پارامتر های مختلف
امکان حذف پیغام
امکان نمایش جزئیات هر پیغام به صورت مجزا
امکان مشاهده اطلاعات کاربر ارسال کننده  پیغام
اعلان تعداد پیغام های مشاهده نشده در صفحه داشبورد
مدیریت پیشرفته گروه های کاربری
مدیریت لیست گروه های کاربری  با امکانات جستجو بر اساس پارامتر های مختلف
امکان حذف و ویرایش گروه کاربری
امکان نمایش جزئیات هر گروه کاربری به صورت مجزا
امکان تعریف و حذف مجوزهای دسترسی برای هر گروه کاربری به صورت مجزا
امکان اعمال حق عضویت دلخواه برای هر گروه کاربری به صورت مجزا
مدیریت پیشرفته کاربران
مدیریت لیست کاربران  با امکانات جستجو بر اساس پارامتر های مختلف
امکان حذف و ویرایش هر کاربر به صورت مجزا
امکان نمایش جزئیات هر کاربر  به صورت مجزا
امکان نظر سنجی کلی برای وب سایت برای هر کاربر به صورت مجزا
امکان عضو گیری به صورت خودکار
پنل کاربری پیشرفته برای هر کاربر به صورت مجزا
امکان ویرایش پروفایل و گزارش ورود و خروج کاربر در داشبورد مدیریت برای هر کاربر به صورت مجزا
نمایش آخرین کاربران ثبت نامی در صفحه داشبورد
ارسال ایمیل فعال سازی برای هر کاربر به صورت مجزا
مدیریت پیشرفته تیم کاری ما
مدیریت لیست تیم های کاری  با امکانات جستجو بر اساس پارامتر های مختلف
امکان افزودن تیم کاری  با قابلیت زمان بندی نمایش و تنظیمات پیشرفته به صورت نامحدود
امکان ویرایش و حذف تیم کاری
امکان افزودن چند دسته بندی برای هر تیم کاری به صورت مجزا
مدیریت فایل های دانلودی با امکان افزودن ، ویرایش ، حذف و با زمان بندی نمایش برای هر تیم کاری به صورت مجزا
مدیریت گالری تصاویر با امکان افزودن ، ویرایش ، حذف و با زمان بندی نمایش برای  هر تیم کاری به صورت مجزا
مدیریت گالری ویدئو با امکان افزودن ، ویرایش حذف و با زمان بندی نمایش برای هر تیم کاری به صورت مجزا
مدیریت نظرات با امکان صدور مجوز برای نمایش یا عدم نمایش ، حذف و مشاهده جزئیات نظرات برای هر تیم کاری به صورت مجزا
افزودن متاتگ های عنوان ، توضیحات و کلمات کلیدی برای بهبود وضعیت بهینه سازی برای هر تیم کاری  به صورت مجزا
افزودن متاتگ های شبکه های اجتماعی برای بهبود وضعیت بهینه سازی برای هر تیم کاری  به صورت مجزا
امکان تعیین نام کاربری برای نمایش در Url برای ایندکس بهتر تیم کاری در موتور های جستجو به صورت مجزا برای هر تیم کاری  
تولید خودکار SiteMap در پنل مدیریت از لیست تیم های کاری برای ایندکس بهتر در موتورهای جستجو
امکان اختصاص آدرس وب سایت و سمت برای هر تیم کاری به صورت مجزا
امکان تعریف رزومه  برای هر تیم کاری با استفاده از ویرایشگر قدرتمند CkEditor
مدیریت شبکه های اجتماعی با امکان افزودن ، ویرایش حذف و با زمان بندی نمایش برای هر تیم کاری به صورت مجزا
مدیریت پیشرفته مشتریان ما
مدیریت لیست مشتریان  با امکانات جستجو بر اساس پارامتر های مختلف
امکان افزودن مشتری  با قابلیت زمان بندی نمایش و تنظیمات پیشرفته به صورت نامحدود
امکان ویرایش و حذف مشتری
امکان افزودن چند دسته بندی برای هر مشتری به صورت مجزا
مدیریت فایل های دانلودی با امکان افزودن ، ویرایش ، حذف و با زمان بندی نمایش برای هر مشتری به صورت مجزا
مدیریت گالری تصاویر با امکان افزودن ، ویرایش ، حذف و با زمان بندی نمایش برای  هر مشتری به صورت مجزا
مدیریت گالری ویدئو با امکان افزودن ، ویرایش حذف و با زمان بندی نمایش برای هر مشتری به صورت مجزا

فروشگاه ساز و سایت ساز آسان, [22.10.16 12:52]
مدیریت نظرات با امکان صدور مجوز برای نمایش یا عدم نمایش ، حذف و مشاهده جزئیات نظرات برای هر مشتری به صورت مجزا
افزودن متاتگ های عنوان ، توضیحات و کلمات کلیدی برای بهبود وضعیت بهینه سازی برای هر مشتری  به صورت مجزا
افزودن متاتگ های شبکه های اجتماعی برای بهبود وضعیت بهینه سازی برای هر مشتری  به صورت مجزا
امکان تعیین نام کاربری برای نمایش در Url برای ایندکس بهتر مشتری در موتور های جستجو به صورت مجزا برای هر مشتری  
تولید خودکار SiteMap در پنل مدیریت از لیست مشتریان برای ایندکس بهتر در موتورهای جستجو
امکان اختصاص آدرس وب سایت و سمت برای هر مشتری به صورت مجزا
امکان تعریف رزومه  برای هر مشتری با استفاده از ویرایشگر قدرتمند CkEditor
مدیریت شبکه های اجتماعی با امکان افزودن ، ویرایش حذف و با زمان بندی نمایش برای هر مشتری به صورت مجزا
مدیریت پیشرفته حامیان ما
مدیریت لیست حامیان  با امکانات جستجو بر اساس پارامتر های مختلف
امکان افزودن حامی  با قابلیت زمان بندی نمایش و تنظیمات پیشرفته به صورت نامحدود
امکان ویرایش و حذف حامی
امکان افزودن چند دسته بندی برای هر حامی به صورت مجزا
مدیریت فایل های دانلودی با امکان افزودن ، ویرایش ، حذف و با زمان بندی نمایش برای هر حامی به صورت مجزا
مدیریت گالری تصاویر با امکان افزودن ، ویرایش ، حذف و با زمان بندی نمایش برای  هر حامی به صورت مجزا
مدیریت گالری ویدئو با امکان افزودن ، ویرایش حذف و با زمان بندی نمایش برای هر حامی به صورت مجزا
مدیریت نظرات با امکان صدور مجوز برای نمایش یا عدم نمایش ، حذف و مشاهده جزئیات نظرات برای هر حامی به صورت مجزا
افزودن متاتگ های عنوان ، توضیحات و کلمات کلیدی برای بهبود وضعیت بهینه سازی برای هر حامی  به صورت مجزا
افزودن متاتگ های شبکه های اجتماعی برای بهبود وضعیت بهینه سازی برای هر حامی  به صورت مجزا
امکان تعیین نام کاربری برای نمایش در Url برای ایندکس بهتر حامی در موتور های جستجو به صورت مجزا برای هر حامی  
تولید خودکار SiteMap در پنل مدیریت از لیست حامیان ما برای ایندکس بهتر در موتورهای جستجو
امکان اختصاص آدرس وب سایت و سمت برای هر حامی به صورت مجزا
امکان تعریف رزومه  برای هر حامی با استفاده از ویرایشگر قدرتمند CkEditor
مدیریت شبکه های اجتماعی با امکان افزودن ، ویرایش حذف و با زمان بندی نمایش برای هر حامی به صورت مجزا
مدیریت پیشرفته گالری تصاویر
مدیریت لیست گالری تصاویر  با امکانات جستجو بر اساس پارامتر های مختلف
امکان افزودن گالری تصویر با قابلیت زمان بندی نمایش و تنظیمات پیشرفته به صورت نامحدود
امکان ویرایش و حذف گالری تصویر
امکان دسته بندی گالری تصاویر  به صورت نامحدود
امکان افزودن چند دسته بندی برای هر گالری تصویر به صورت مجزا
امکان به اشتراک گذاری و ارسال هر گالری تصویر به سایرین
امکان تعریف ترتیب نمایش برای هر گالری تصویر
مدیریت پیشرفته گالری ویدئو
مدیریت لیست گالری ویدئو  با امکانات جستجو بر اساس پارامتر های مختلف
امکان افزودن گالری ویدئو با قابلیت زمان بندی نمایش و تنظیمات پیشرفته به صورت نامحدود
امکان ویرایش و حذف گالری ویدئو
امکان دسته بندی گالری ویدئو  به صورت نامحدود
امکان افزودن چند دسته بندی برای هر ویدئو به صورت مجزا
امکان به اشتراک گذاری و ارسال هر ویدئو  به سایرین
امکان تعریف ترتیب نمایش برای هر ویدئو
مدیریت نظرات با امکان صدور مجوز برای نمایش یا عدم نمایش ، حذف و مشاهده جزئیات نظرات برای هر ویدئو به صورت مجزا
افزودن متاتگ های عنوان ، توضیحات و کلمات کلیدی برای بهبود وضعیت بهینه سازی برای هر ویدئو  به صورت مجزا
افزودن متاتگ های شبکه های اجتماعی برای بهبود وضعیت بهینه سازی برای هر ویدئو  به صورت مجزا
امکان تعیین عنوان دوم برای نمایش در Url برای ایندکس بهتر ویدئو در موتور های جستجو به صورت مجزا برای هر ویدئو  
تولید خودکار SiteMap در پنل مدیریت از لیست حامیان ما برای ایندکس بهتر در موتورهای جستجو
سیستم پیشرفته گزارش اعمال
مدیریت لیست گزارش اعمال  با امکانات جستجو بر اساس پارامتر های مختلف
ثبت تمام اعمال کاربر در پنل کاربری و پنل مدیریت
امکان مشاهده جزئیات کاربر انجام دهنده عمل
ثبت آدرس IP  و مرورگر و مشخصات کامل زمانی کاربر در هنگام انجام عملیات
سیستم پیشرفته آمار گیری
مدیریت لیست کامل آمارگیری با امکانات جستجو بر اساس پارامترهای مختلف
ثبت آدرسIP  و مرورگر و مشخصات کامل زمانی کاربر در هنگام بازدید
نمایش کاربران آنلاین
نمایش بازدید امروز ، دیروز ، هفت روز گذشته ، سی روز گذاشته ، یک سال گذشته و کل بازدید ها در صفحه نخست آمارگیری
نمایش درصد استفاده مرورگر ها از سایت به صورت نموداری در صفحه داشبورد
نمایش بازدید هفت روز گذشته به صورت روز شمار در صفحه داشبورد
سیستم چند زبانگی نامحدود
مدیریت لیست زبان ها  با امکانات جستجو بر اساس پارامترهای مختلف

امکان افزودن زبان  با قابلیت زمان بندی نمایش و تنظیمات پیشرفته به صورت نامحدود
امکان ویرایش و حذف زبان
امکان مدیریت پیغام های نمایشی برای هر زبان به صورت اختصاصی
امکان تعریف پرچم برای زبان مربوط به هر کشور
امکان تعریف زبان پیشفرض برای سایت از طریق پنل مدیریت به صورت پویا
مدیریت صفحات اصلی
مدیریت لیست صفحات اصلی  با امکانات جستجو بر اساس پارامترهای مختلف
امکان افزودن صفحه اصلی  با قابلیت زمان بندی نمایش و تنظیمات پیشرفته به صورت نامحدود
امکان ویرایش و حذف صفحه 
امکان اختصاص زبان به هر صفحه به صورت مجزا
امکان تعریف لوگو و آیکون اصلی سایت برای هر صفحه به صورت مجزا
امکان تعریف صفحه پیشفرض برای سایت از طریق پنل مدیریت به صورت پویا
افزودن متاتگ های عنوان ، توضیحات و کلمات کلیدی برای بهبود وضعیت بهینه سازی برای هر صفحه اصلی  به صورت مجزا
افزودن متاتگ های شبکه های اجتماعی برای بهبود وضعیت بهینه سازی برای هر صفحه اصلی  به صورت مجزا
امکان تعریف اسکریپت اصلی برای هر صفحه به صورت مجزا
امکان مدیریت شبکه های اجتماعی برای هر صفحه به صورت مجزا
سیستم بهینه سازی
امکان تعریف اسکریپت الکسا و گوگل آنالیتیکس و سایر  اسرکیپت ها برای صفحه اصلی سایت
ایجاد SiteMap   از لینک ها به صورت پویا در ریشه سایت
ایجاد SiteMap  فرعی به صورت پویا برای تمام قسمت های سایت
ایجاد RSS به صورت پویا برای تمام قسمت ها
مدیریت کشورها ، استان ها ، شهرها
مدیریت لیست کشورها ، استان ها ، شهرها  با امکانات جستجو بر اساس پارامترهای مختلف
امکان افزودن کشور ، استان ، شهر  به صورت نامحدود
امکان ویرایش و حذف کشور ، استان ، شهر
امکان اختصاص توضیحات برای هر کشور، استان ، شهر به صورت مجزا
فروشگاه اینترنتی پیشرفته
منطبق با الزامات دریافت نماد اعتماد وزارت بازرگانی
اطلاعات تماس با ما
طراحی فروشگاه اینترنتی بر اساس آخرین الگوریتم های موتورهای جسجتجو
خرید بی نهایت محصول
عضو گیری خودکار با ارسال ایمیل فعال سازی
جستجوی پیشرفته محصولات بر اساس پارامترهای مختلف
سبد خرید مشتریان
خرید همزمان چند محصول
نمایش لیست سفارشات در پروفایل کاربر
ارائه گزارش کلی از فروش
نمایش گزارش فروش به تفکیک تاریخ
امکان گروه بندی محصولات به صورت نامحدود
نمایش جدیدترین محصولات
نمایش پربیننده ترین محصولات
قابلیت ارسال دیدگاه برای هر محصول به صورت مجزا
قابلیت درج توضیحات مختصر برای هر کالا
قابلیت درج مشخصات محصول به صورت نامحدود به همراه دسته بندی
افزودن تصاویر متعدد برای هر محصول
امنیت کاربران و اطلاعات فروشگاه
امکان معرفی گارانتی برای هر محصول
مشاهده سوابق خرید کاربر در پروفایل
امکان تعریف وضعیت کالا در صورت به اتمام رسیدن موجودی  (موجود ، ناموجود ، در دست تهیه)
پروفایل و پنل کاربری مجزا برای هر مشتری
امکان اتصال به شبکه های اجتماعی
امکان تغییر بنرهای اصلی به صورت داینامیک
قابلیت افرودن مالیات بر ارزش افزوده برای هر محصول به صورت مجزا
درباره ما
امکان تعریف وضعیت فروش
درگاه پرداخت آنلاین
امکان لایک کالاها
نمایش آمار بازدید از هر کالا
پر فروش ترین کالاها
تغییر لوگوی سایت به صورت داینامیک
امکان تغییر مشخصات تماس به صورت داینامیک
امکان ایجاد حراج شگفت انگیر - تخفیف زمان دار
امکان نمایش جدیدترین مقالات در صفحه اصلی
امکان مقایسه کالاها
پرسش های متداول
قابلیت افزودن هزینه ارسال برای هر محصول به صورت مجزا
صفحه نقشه سایت به تفکیک گروه ها و زیر گروه ها
تعریف کوپن تخفیف زمان دار برای هر محصول به صورت مجزا
صفحه اختصاصی برای هر گروه کالا
نمایش آخرین اخبار در صفحه اصلی
پیشنهاد ویژه محصولات در صفحه اصلی
امکان انتخاب تصویر  برای  دسته بندی محصولات
طراحی مدرن با استفاده از HTML5 , CSS3
امکان مدیریت برندهای محصول
امکان خرید محصولات مجازی
امکان فعال یا غیر فعال کردن محصول
تعیین هزینه بیمه و عوارض برای هر محصول به صورت مجزا
مدیریت تخیف ها
امکان در نظر گرفتن چند تخیف برای یک محصول
امکان ویرایش قیمت و سایر مشخصات محصول
امکان نظر سنجی برای هر محصول به صورت مجزا
امکان جستجو محصولات در پنل مدیریت 
نمایش تصاویر کوچک محصول در لیست محصولات پنل مدیریت
امکان اختصاص قیمت بر اساس رنگ محصول 
ثبت تمامی سفارشات در پایگاه داده
ارسال پیامک و ایمیل هنگام ثبت سفارش به مدیر وب سایت و مشتری
جستجوی سفارشات در پنل مدیریت
پیگیری وضعیت سفارش در پروفایل کاربر
ارسال ایمیل بعد از هر تغییر وضعیت سفارش به کاربر
فاکتور های قابل پرینت
نمایش عنوان محصول در آدرس بار جهت ایندکس عالی محصول در موتور های جستجو
تعریف متاتگ ها برای هر محصول و دسته بندی ها
امکان درج بنر برای هر دسته بندی به صورت مجزا
قبول تمام کارت های عضو شتاب برای پرداخت
امنیت در مقابل هکرها
استفاده از ویرایشگر حرفه ای برای صفحات اطلاع رسانی
امکان افزودن ماژول ها جدید به سیستم

امکان فعال یا غیر فعال کردن ماژول های موجود در سیستم
سازگار با کامپیوترهای خانگی ، تبلت و تلفن های همراه
امکان اضافه سازی لوگوی سایت از پنل مدیریت
امکان اضافه سازی آیکن سایت از پنل مدیریت
مدیریت تصاویر روز با قابلیت زمان بندی نمایش
مدیریت جملات روز با قابلیت زمان بندی نمایش

پخش لوازم جانبی موبایل